Τα κάγκελα μας διαθέτουν πιστοποίηση και υπάρχει δυνατότητα επιλογής στην ποιότητα τζαμιού και στο σχέδιο των συστημάτων στήριξης, του προφίλ κουπαστής και των εξαρτημάτων.