Μηχανολόγος Μηχανικός (RnD Εngineer)

Η Tilcon AE, μια ταχέως εξελισσόμενη εταιρεία στον κλάδο των κατασκευών αλουμινίου με έδρα στη ΒΙ.ΠΕ Ν. Ραιδεστού, αναζητά έμπειρο μηχανικό για εργασία πλήρους απασχόλησης στο τμήμα RnD.         

Αρμοδιότητες:

 • Σχεδιασμός και προώθηση εντολών παραγωγής σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα σχεδίασης-παραγωγής
 • Ανάπτυξη νέων προϊόντων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη δυνατότητα κατασκευής τους
 • Υποστήριξη δημιουργίας τεχνικών φακέλων και φυλλαδίων σε συνεργασία με το τμήμα Marketing
 • Δημιουργία κατασκευαστικών σχεδίων
 • Επικοινωνία με πελάτες (αρχιτέκτονες, τεχνικά γραφεία, κατασκευαστικές εταιρείες κλπ.)
 • Αξιολόγηση των οικονομικών και τεχνικών δεδομένων του εκάστοτε έργου
 • Μελέτη και διαχείριση έργου
 • Συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας και αναφορά στη διοίκηση

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών (Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.) ή συναφών σχολών
 • Εξοικείωση με διαδικασίες πιστοποιήσεων και προτύπων
 • Υπευθυνότητα και Ομαδικότητα
 • Μεθοδικότητα και ικανότητα τήρησης διαδικασιών
 • Προσοχή και έμφαση στη λεπτομέρεια
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint κλπ.)
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Γνώση προγραμμάτων 2D / 3D σχεδιασμού
 • Τεχνική Αντίληψη
 • Προϋπηρεσία σε βιομηχανία ή γνώση σε κουφώματα θα εκτιμηθεί

Χαρακτηριστικά:

 • Ομαδικό πνεύμα
 • Ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου
 • Επαγγελματισμός

Παροχές:

 • Μισθός αναλόγως προσόντων
 • Δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης
 • Συνεχής εκπαίδευση μέσα σε ένα ευχάριστο επαγγελματικό περιβάλλον
 • Ομαδικό συμβόλαιο ιδιωτικής ασφάλισης

 

Υποβολή Βιογραφικού