Ανακύκλωση υαλοθραυσμάτων από την Tilcon A.E!

Η Tilcon AE, στο πλαίσιο του ESG, έχει εντάξει στις διαδικασίες της την ανακύκλωση των υαλοθραυσμάτων.
Η ανακύκλωση των υαλοθραυσμάτων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για τη βιωσιμότητα και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα στον κατασκευαστικό κλάδο. Η διαδικασία ανακύκλωσης όχι μόνο συμβάλλει στη μείωση των αποβλήτων, αλλά και στην εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας. Η εταιρεία Tilcon AE αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση στον τομέα αυτό, καθώς υιοθετεί πρακτικές ανακύκλωσης για τα κομμάτια γυαλιού που προκύπτουν από τις κοπές και τις τυχόν λανθασμένες μετρήσεις. Γίνεται η συλλογή, ο διαχωρισμός και στη συνέχεια αποστέλλονται στις ειδικές εγκαταστάσεις της εταιρείας Saint-Gobain Hellas .

TilconTilcon

Η Σημασία της Ανακύκλωσης Γυαλιού

Η ανακύκλωση υαλοθραυσμάτων είναι μια διαδικασία με πολλαπλά οφέλη. Πρώτα απ’ όλα, μειώνει τη ποσότητα αποβλήτων που καταλήγουν στις χωματερές. Το γυαλί δεν αποσυντίθεται εύκολα και η αποθήκευσή του σε χώρους υγειονομικής ταφής μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά το περιβάλλον. Μέσω της ανακύκλωσης, τα υλικά αυτά επανεισάγονται στον κύκλο παραγωγής, μειώνοντας τις ανάγκες για πρώτες ύλες και εξοικονομώντας ενέργεια.
Η ανακύκλωση γυαλιού απαιτεί λιγότερη ενέργεια σε σύγκριση με την παραγωγή νέου γυαλιού από πρώτες ύλες. Αυτό συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2), που αποτελεί έναν από τους κύριους παράγοντες της κλιματικής αλλαγής. Επιπλέον, η εξόρυξη και η επεξεργασία των πρώτων υλών για την παραγωγή γυαλιού μπορεί να έχει αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως την καταστροφή οικοσυστημάτων και την κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων νερού.
Η πρακτική της ανακύκλωσης υαλοπινάκων από την Tilcon AE και η συνεργασία της με την Saint-Gobain αποδεικνύει ότι οι βιομηχανικές πρακτικές μπορούν να είναι φιλικές προς το περιβάλλον και οικονομικά αποδοτικές. Με αυτόν τον τρόπο, η Tilcon AE μειώνει τα κόστη διαχείρισης αποβλήτων και συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου κατασκευαστικού κλάδου.
Αυτή η πρωτοβουλία μπορεί να αποτελέσει ένα παράδειγμα προς μίμηση για άλλες εταιρείες του κλάδου, ενθαρρύνοντάς τις να υιοθετήσουν παρόμοιες πρακτικές. Με την αυξανόμενη ευαισθητοποίηση για τα περιβαλλοντικά θέματα και τις πιέσεις για μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος, η ανακύκλωση των υαλοπινάκων αναμένεται να γίνει ακόμα πιο κρίσιμη στο μέλλον.

Δείτε το βίντεο: https://www.youtube.com/shorts/VItt527d1gs