Μηχανικός Παραγωγής

Η εταιρεία Tilcon A.E. αναζητά Μηχανικό Παραγωγής

Αρμοδιότητες:

 • Επίβλεψη και οργάνωση της παραγωγής
 • Παρακολούθηση εξέλιξης παραγγελιών
 • Συμμετοχή στο προγραμματισμό της παραγωγής
 • Διεπικοινωνία μεταξύ των τμημάτων της παραγωγής ,της αποθήκης και του τμήματος RD
 • Καταγραφή δεικτών παραγωγικότητας προσωπικού
 • Ενημέρωση ενδοδιακινήσεων ετοίμων και ημιετοίμων προϊόντων προς το τμήμα παραδόσεων

Απαραίτητα Προσόντα

 • Κάτοχος τίτλου σπουδών Μηχανικού Παραγωγής, ΑΕΙ Μηχανολογίας ή άλλου συναφούς αντικειμένου
 • Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ

Επιθυμητά Προσόντα: 

 • Εξοικείωση με πληροφοριακό σύστημα ERP
 • Εξοικείωση με τα σχεδιαστικά προγράμματα Autocad ή/και SketchUp
 • Τα βασικά στοιχεία των συνεργατών/τριών που αναζητούμε είναι η υπευθυνότητα και η όρεξη για δουλειά.
 • Ικανότητα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού παραγωγής

Παροχές

 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Δυνατότητες εξέλιξης
 • Δυνατότητα ταξιδίων σε εκθέσεις εντός και εκτός Ελλάδας
 • Bonus παραγωγικότητας
 • Έξοδα μετακίνησης ή μεταφορικό μέσο

Υποβολή Βιογραφικού