Μηχανολόγος Μηχανικός (backoffice) – Τμήμα RnD

Η εταιρεία Tilcon AE, που δραστηριοποιείται στον κλάδο της των κατασκευών αλουμινίου με έδρα στη ΒΙ.ΠΕ Ν. Ραιδεστού αναζητά έμπειρο μηχανικό για εργασία πλήρους απασχόλησης στο τμήμα RnD.

Αρμοδιότητες:

 • Επικοινωνία με πελάτες (αρχιτέκτονες, τεχνικά γραφεία, κατασκευαστικές εταιρείες κλπ.)
 • Αξιολόγηση των οικονομικών και τεχνικών δεδομένων του εκάστοτε έργου
 • Μελέτη και διαχείριση έργου
 • Συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας και αναφορά στη διοίκηση

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών (Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.) ή συναφών σχολών
 • Εξοικείωση με διαδικασίες πιστοποιήσεων και προτύπων
 • Υπευθυνότητα και Ομαδικότητα
 • Μεθοδικότητα και ικανότητα τήρησης διαδικασιών
 • Προσοχή και έμφαση στη λεπτομέρεια
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint κλπ.)
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Γνώση προγραμμάτων 2D / 3D σχεδιασμού
 • Τεχνική Αντίληψη
 • Προϋπηρεσία σε βιομηχανία ή γνώση σε κουφώματα θα εκτιμηθεί

Παροχές

 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Δυνατότητες εξέλιξης

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο εξής email: marketing@tilcon.gr

Υποβολή Βιογραφικού