Οδηγός (Δίπλωμα Γ Κατηγορίας)

Η εταιρεία μας αναζητά Οδηγό με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας:

Καθήκοντα

 • Ενεργός συμμετοχή στη διαδικασία εκτέλεσης παραγγελιών και φορτοεκφόρτωση εντός της αποθήκης
 • Βοηθός στα συνεργεία τοποθέτησης κουφωμάτων
 • Παραλαβή και έλεγχος εμπορευμάτων από τις αποθήκες της εταιρείας
 • Παράδοση των εμπορευμάτων στις μεταφορικές και στους πελάτες της εταιρείας, καθώς και στο υποκατάστημά μας
 • Μεριμνά για την ορθή χρήση των οχημάτων, τη συντήρηση και επισκευή τους
 • Τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας
 • Τήρηση των κανόνων ηθικής συμπεριφοράς στον εργασιακό χώρο

Απαραίτητα Προσόντα

 • Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης Γ’ κατηγορίας
 • Χειριστής γερανού (θα εκτιμηθεί)
 • Άσκηση καθηκόντων με ομαδικό πνεύμα
 • Θα εκτιμηθεί η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Όρεξη για εργασία, ευγένεια , υπευθυνότητα και συγκρότηση

Παροχές

 • σταθερές αποδοχές με πλήρη ασφάλιση
 • μόνιμη εργασία
 • εξαήμερη εργασία

 

Υποβολή Βιογραφικού