Υπεύθυνος Έκδοσης Μισθοδοσίας

Η εταιρεία Tilcon AE, που δραστηριοποιείται στον κλάδο της παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου με έδρα στη ΒΙ.ΠΕ Ν. Ραιδεστού, ζητά να προσλάβει Υπεύθυνο Έκδοσης Μισθοδοσίας.

Αρμοδιότητες

 • Έκδοση μισθοδοσίας και αποδείξεων πληρωμής
 •  Σύνταξη συμβάσεων εργασίας, μεταβολές ωραρίων, προσλήψεων, αποχωρήσεων, βεβαίωσης αποδοχών
 •  Διαχείριση ΕΡΓΑΝΗ – Διαχείριση αδειών και ασθενειών
 •  Παρακολούθηση και ενημέρωση για αλλαγές στην Εργατική και Ασφαλιστική νομοθεσία
 •  Διατήρηση αρχείου εργαζομένων

Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχιούχος ΤΕΙ | ΑΕΙ Λογιστικής ή Οικονομικής κατεύθυνσης
 • Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση Εργατικής και Ασφαλιστικής νομοθεσίας
 • Εμπιστευτικότητα και ακεραιότητα
 • Οργανωτικές ικανότητες

Παροχές

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και ασφάλισης

 

Υποβολή Βιογραφικού