Υπεύθυνος Πωλήσεων Εξωτερικού – Μηχανικός

Η Tilcon AE, μια ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία στον κλάδο των κατασκευών αλουμινίου με έδρα στη ΒΙ.ΠΕ Ν. Ραιδεστού επιθυμεί να προσλάβει Υπεύθυνο πωλήσεων εξωτερικού.

Περιγραφή θέσης:

• Ανάπτυξη νέου πελατολογίου
• Ευθύνη διαχείρισης των συμφωνιών πελατών
• After-sales υποστήριξη
• Διασφάλιση της στρατηγικής θέσης της εταιρίας στην αγορά
• Συνεργασία με διάφορα τμήματα της εταιρίας
• Παρακολούθηση του ανταγωνισμού και των τάσεων της αγοράς
• Επίτευξη των προσωπικών και ομαδικών στόχων πωλήσεων
• Συμμετοχή για λογαριασμό της εταιρείας σε εκθέσεις ή συνέδρια

Απαραίτητα Προσόντα

• Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών, ιδανικά σε βιομηχανικές πωλήσεις
• Πτυχίο, ιδανικά τεχνικής κατεύθυνσης (Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικών, Μηχανολόγων κλπ)
• Εμπειρία στον χειρισμό πελατών εξωτερικού
• Πολύ καλή επικοινωνία στην αγγλική γλώσσα (Γνώση 2ης γλώσσας θα συνεκτιμηθεί)
• Δυνατότητα συχνών ταξιδιών στο εξωτερικό
• Εστίαση στο εταιρικό αποτέλεσμα
• Δυνατότητα δημιουργίας ισχυρών σχέσεων μεγάλης διάρκειας με τους πελάτες
• Ισχυρές διαπραγματευτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
• Ισχυρά ατομικά κίνητρα και δυναμικότητα
• Εστίαση στην επίτευξη στόχων

Παροχές

• Δυνατότητες εξέλιξης
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Σύγχρονο, δυναμικό και σταθερό εργασιακό περιβάλλον

Υποβολή Βιογραφικού