“Σημαντικό χαρακτηριστικό κάθε τμήματος R&D αποτελεί η συνεχής ενημέρωση και οι καινούριες τάσεις και εξελίξεις στη βιομηχανία”

Η Tilcon AE, γνωστή για την καινοτόμο προσέγγισή της στη βιομηχανία αλουμινίου, έχει στο ενεργητικό του τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης της τον Γιώργο Αζά, έναν ταλαντούχο νέο μηχανολόγο μηχανικό. Ο Γιώργος, απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, έχει ενταχθεί στην εταιρεία από τον Νοέμβριο του 2023, συνεισφέροντας σημαντικά με τις γνώσεις και τις δεξιότητές του. Στη συνέντευξη που ακολουθεί, ο Γιώργος μοιράζεται τις εμπειρίες του και το ρόλο του στο τμήμα R&D της Tilcon AE, προσφέροντας μια εσωτερική ματιά στις διαδικασίες και τις προκλήσεις της εταιρείας.

Από τη διαχείριση μεγάλων παραγγελιών και την επίλυση καθημερινών προβλημάτων μέχρι τη διασύνδεση με τους πελάτες και την προσαρμογή στις τεχνικές δυνατότητες της εταιρείας, ο Γιώργος περιγράφει λεπτομερώς τις αρμοδιότητές του. Μέσα από τις απαντήσεις του, αναδεικνύεται η σημασία της συνεχούς καινοτομίας και της αποτελεσματικής συνεργασίας στο τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης, καθώς και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η βιομηχανία αλουμινίου στην εποχή μας. Ο Γιώργος, παρά το σύντομο χρονικό διάστημα που εργάζεται στην Tilcon AE, έχει καταφέρει να συμβάλει ουσιαστικά στην επιτυχία της εταιρείας και να αναπτύξει ένα ισχυρό όραμα για το μέλλον της.

Μπορείτε να μας περιγράψετε τη δουλειά σας στην Tilcon AE και τον ρόλο σας στο τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης (RnD);

Η δουλειά μου στην εταιρία διαχωρίζεται σε δύο τομείς. Ο πρώτος αφορά τα μακροπρόθεσμα σχέδια και παραγγελίες μεγαλύτερου όγκου που απαιτούν ιδιαίτερη διαχείριση και συλλογική συμμετοχή. Ο δεύτερος, αφορά τις καθημερινές τρέχουσες ανάγκες της εταιρίας, καθώς και των απρόσμενων εργασιών που προκύπτουν λόγω της φύσης της βιομηχανίας και απαιτούν την άμεση προσοχή μου. Ο ρόλος μου αφορά τη διασύνδεση του πελάτη και της παραγωγικής γραμμής καθώς και την προσαρμογή τους στις τεχνικές ικανότητες της εταιρίας μας. Συγκεκριμένα, οι αρμοδιότητες αφορούν την έκδοση προσφορών για έργα, τη μελέτη σχεδιασμού και υλοποίηση των παραγγελιών  εκδίδοντας βελτιστοποιημένες λίστες παραγωγής, υλικών και κοπών, καθώς επίσης και βελτιστοποιημένες λίστες υαλοπινάκων και πάνελ.

Ποια είναι η κύρια αποστολή του τμήματος R&D στην Tilcon AE και πώς συνεισφέρετε στη συνολική επιτυχία της εταιρείας;

Η κύρια αποστολή του τμήματος R&D αποτελεί τη διασύνδεση της παραγωγικής γραμμής με τις επιθυμίες του πελάτη. Αποτελεί συνδετικό κρίκο μεταξύ του επιθυμητού τελικού προϊόντος και την εναρμόνιση των απαραίτητων διεργασιών, την παροχή πρώτων υλών και σχεδίων. Προσωπικά, βασική μου ασχολία αποτελεί ο σχεδιασμός των προϊόντων της εκάστοτε παραγγελίας, η έκδοση των κατάλληλων εγγραφών για τις πρώτες ύλες, η βελτιστοποίηση του τελικού σχεδιασμού, από την παραγγελία έως την παραγωγή, ώστε ο πελάτης να αποκτήσει έγκαιρα και με ακρίβεια, τα προϊόντα που επιθυμεί.

Ποια είναι τα βασικά έργα στα οποία εργάζεστε αυτή τη στιγμή;

Έχουμε αναλάβει μια πληθώρα μεγάλων έργων όπως ξενοδοχειακές μονάδες και δημόσια έργα, για τα οποία είναι απαραίτητος ο μακροχρόνιος σχεδιασμός και η προσεκτική προσέγγιση, καθώς η κλίμακα των παραγγελιών δεν αφήνει περιθώριο λάθους. Επιπρόσθετα, αρκετοί πελάτες έχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις και τα προϊόντα μας πρέπει να ανταποκρίνονται στην επιθυμητή τους χρήση και στις απαραίτητες προδιαγραφές.

Ποιο είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα του τμήματος R&D μέχρι τώρα και πώς επηρέασε αυτό την εταιρεία;

Στην Tilcon ΑΕ, είμαστε ιδιαίτεροι περήφανοι για την εξαιρετική εξυπηρέτηση μας και την προσαρμογή των έργων μας στις ανάγκες τους, ανεξαρτήτως πολυπλοκότητας και ευρύτερης χρήσης. Το τμήμα του R&D είναι αφοσιωμένο, μέσω των άρτια καταρτισμένων μελών της, να παραδίδει το μέγιστο επιθυμητό αποτέλεσμα, στην καλύτερη δυνατή τιμή. Αυτό, αποτελεί ένα από τα πιο «δυνατά χαρτιά» της εταιρίας και πιστεύω ότι μας ξεχωρίζει στη συγκεκριμένη βιομηχανία.

Ποιες είναι οι πιο πρόσφατες τεχνολογικές καινοτομίες που έχει υιοθετήσει η Tilcon AE;

Ο διαμερισμός των αρμοδιοτήτων, από την πρώτη προσφορά για ένα προϊόν μέχρι και την τελική εγκατάσταση, μας έχει δώσει τη δυνατότητα γρηγορότερης εξυπηρέτησης του πελάτη και τη δρομολόγηση πολλαπλών παραγγελιών ταυτόχρονα. Επίσης, ο συνεχής έλεγχος σε κάθε τομέα της εκάστοτε παραγγελίας, ελαχιστοποιεί τα περιθώρια λάθους και επιτρέπει ευελιξία και αναπροσαρμογή στο σχεδιασμό, μέχρι την τελική παραγωγή. Επιπρόσθετα, η διασύνδεση των τμημάτων της εταιρίας μέσω των υπεύθυνων των τμημάτων, βελτιστοποιεί τη συνεργασία, τη συνεννόηση και την ολοκλήρωση ενός πιο φερέγγυου τελικού προϊόντος.

Πώς παραμένετε ενημερωμένοι για τις τελευταίες εξελίξεις και τάσεις στην τεχνολογία και την έρευνα στον τομέα σας;

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό κάθε τμήματος R&D αποτελεί η συνεχής ενημέρωση και οι καινούριες τάσεις και εξελίξεις στη βιομηχανία. Γι’ αυτό το λόγο, είμαστε αφοσιωμένοι στη συνεχή πρόοδο του τμήματος μας, με ατομική και συλλογική ενημέρωση, είτε μέσω προσωπικής αναζήτησης, είτε με συμμετοχή σε ημερίδες, ομιλίες και σεμινάρια που πραγματοποιούνται από εταιρίες που συνεργαζόμαστε.

Υπάρχουν συγκεκριμένες προκλήσεις που αντιμετωπίζετε όταν προσπαθείτε να ενσωματώσετε νέες τεχνολογίες στα προϊόντα ή τις διαδικασίες σας;

Η προσαρμογή σε καινούρια δεδομένα, τεχνολογίες και τάσεις αποτελούν διαρκή επιθυμία της Tilcon ΑΕ. Παρόλα αυτά, σε μια βιομηχανία με τη δικιά μας έκταση, φάσμα εργασιών και πολυπλοκότητας διεργασιών, η συνεχής αναπροσαρμογή σε αυτές τις καινούριες συνθήκες, είναι δύσκολη στην εφαρμογή, χρονοβόρα και δαπανηρή. Όμως, αποτελεί μια σημαντική πτυχή της επαγγελματικής μας δραστηριότητας που δεν μπορούμε να αμελήσουμε.

Πώς ξεκινήσατε την καριέρα σας ως μηχανολόγος μηχανικός και τι σας οδήγησε να ειδικευτείτε στο R&D;

Ως απόφοιτος του τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, απέκτησα μια εκτενή και πολυπρόσωπη εκπαιδευτική εμπειρία σε ποικίλους τομείς της μηχανολογικής επιστήμης. Μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών μου υποχρεώσεων, βρέθηκα σε αναζήτηση εργασίας, προσπαθώντας να κάνω τα πρώτα βήματα στην καριέρα μου. Η Tilcon ΑΕ αποτέλεσε μια ιδανική επιλογή για την εφαρμογή των θεωρητικών μου γνώσεων, με εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης εντός του κλάδου. Λόγω της ευρείας βάσης των εκπαιδευτικών μου ικανοτήτων, το τμήμα του Research and Development μου κέντρισε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον, καθώς αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα κάθε γραμμής παραγωγής μιας εταιρείας. Πέραν των καθημερινών ασχολιών και της εντρύφησης με το επάγγελμα του μηχανικού, μου δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσω καινούριες γνώσεις και να δίνω λύσεις σε απτά προβλήματα.

Ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί παράγοντες που πιστεύετε ότι συμβάλλουν στην επιτυχία ενός μηχανολόγου μηχανικού στο τμήμα R&D;

Το επάγγελμα του μηχανικού αποτελεί μια σύνθεση της θεωρητικής βάσης της επιστήμης σε συνδυασμό με την πρακτική εφαρμογή. Ένας ικανός μηχανολόγος μηχανικός του τμήματος Research and Development πρέπει να έχει τις απαραίτητες ικανότητες να εναρμονίσει τις δύο αυτές πτυχές. Πέραν των ευρύτερων ασχολιών που αφορούν την πρόοδο της εταιρείας σε παραγωγικό επίπεδο, πρέπει να έχει την ικανότητα να αναλύει, να επεξεργάζεται και να αντιμετωπίζει καίρια ζητήματα που αφορούν την καθημερινή λειτουργία της εταιρείας και απαιτούν άμεση επίλυση. Επομένως, ένα σημαντικό κριτήριο επιτυχίας θεωρώ ότι είναι το multitasking, ιδανικά σε ένα τμήμα που συνδέεται άρρηκτα και με τον πελάτη αλλά και με την παραγωγή.

Σχετικά με τη Βιομηχανία Αλουμινίου

Ποιες είναι οι κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η βιομηχανία κατασκευών αλουμινίου σήμερα;

Οι  σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η βιομηχανία κατασκευών αλουμινίου, κατά την άποψη μου, είναι τρεις. Η πρώτη αφορά την ευρύτερη  ενεργειακή κρίση, η οποία είναι αισθητή από τα νοικοκυριά μέχρι και τις πιο μεγάλες φάμπρικες της Ελλάδας. Η δεύτερη πρόκληση, η οποία σε συνδυασμό με την πρώτη δημιουργεί ένα εξαιρετικά δυσμενές περιβάλλον για τις επιχειρήσεις, είναι οι αύξουσες τιμές των πρώτων υλών, οι οποίες επιβαρύνουν τόσο τον κατασκευαστή όσο και τον καταναλωτή. Τέλος, η συμμόρφωση με τα καινούρια περιβαλλοντικά standard που σιγά σιγά υιοθετούνται από την ΕΕ και από την Ελλάδα αποτελεί μια καίρια πρόκληση για όλες τις βιομηχανίες, μικρές και μεγάλες. Παρόλο που η Tilcon ΑΕ έχει μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, δεν γίνεται να μείνουμε αμέτοχοι στην αλλαγή της περιβαλλοντικής κατεύθυνσης και νοοτροπίας.

Ποιες τάσεις βλέπετε να διαμορφώνουν το μέλλον της βιομηχανίας αυτής;

Οι περιβαλλοντικές προκλήσεις αποτελούν και κινητήριο μοχλό για τη διαμόρφωση τάσεων στη βιομηχανία. Πλέον, η περιβαλλοντική πολιτική πρέπει να αποτελεί μέρος του στρατηγικού προγραμματισμού μιας εταιρίας, η οποία πρέπει να διέπει όλους τους τομείς εφαρμογής, από την παραγωγή και την εύρεση πρώτων υλών, μέχρι τη μεταφορά των τελικών προϊόντων. Επιπρόσθετα, διακρίνουμε μια αλλαγή στις καταναλωτικές συνήθειες των πελατών, οι οποίοι πλέον ζητούν προϊόντα μεγαλύτερης συνθετότητας, ανθεκτικότητας και πολυχρηστικότητας.

Πώς πιστεύετε ότι η Tilcon AE μπορεί να συνεχίσει να καινοτομεί και να ηγείται στον τομέα της;

Πολλές φορές, είναι εύκολο να «εξοικειωθείς με την πεπατημένη» αλλά στερείσαι καινοτομίας και δημιουργικότητας. Στην Tilcon, είμαστε αφοσιωμένοι στη συνεχή βελτιστοποίηση και εκσυγχρόνιση των παραγωγικών μας διαδικασιών, ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε ολοένα και πιο σύνθετες απαιτήσεις στα προϊόντα μας, διατηρώντας τη χαρακτηριστική ποιότητα και γρήγορη παράδοση που μας διακρίνει στη βιομηχανία μεταποίησης αλουμινίου.

Πώς συνεργάζεστε με άλλες ομάδες εντός της εταιρείας;

Η συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας, είναι καθημερινή και αναγκαία για την εξυπηρέτηση του πελάτη, φροντίζοντας για τον ορθολογικό σχεδιασμό, παραγωγή και παράδοση του επιθυμητού προϊόντος. Επομένως, η άρτια συνεργασία των τμημάτων, υπό την καθοδήγηση των υπεύθυνων της εκάστοτε ομάδας, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία της εταιρείας μας.

Πόσο σημαντική είναι η ομαδική εργασία στο τμήμα R&D και πώς διασφαλίζετε ότι η ομάδα σας παραμένει ενωμένη και αποδοτική;

Όπως ανέφερα και παραπάνω, το τμήμα R&D αποτελεί συνδετικό κρίκο μεταξύ πολλαπλών τμημάτων και πτυχών της εταιρίας. Γι’ αυτό το λόγο, η συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων και των προϊσταμένων και το ομαδικό πνεύμα αποτελεί ακρογωνιαίος λίθος της άτυπης πολιτικής της εταιρίας. Για να το πετύχουμε αυτό, διατηρούμε συνεχή επικοινωνία με τους συναδέλφους μας, χτίζοντας ο ένας στη δουλειά του άλλου, ώστε να προκύψει το επιθυμητό τελικό προϊόν και η έγκυρη παράδοση στον πελάτη. Η απόδοση, έγκειται, στην εμπειρία του κάθε ατόμου στην εταιρεία μας, την συνεχή προσπάθεια για εξέλιξη και καλύτερη απόδοση και στο ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον που χαρακτηρίζει τις εγκαταστάσεις μας και όλα τα μέλη της εταιρίας μας.

Προσωπικές Ερωτήσεις

Τι σας εμπνέει περισσότερο στη δουλειά σας;

Ως πρόσφατος απόφοιτος πανεπιστήμιου, ανυπομονούσα να κάνω τα πρώτα μου επαγγελματικά βήματα ως Μηχανολόγος Μηχανικός. Παρόλο το δυσμενές επαγγελματικό περιβάλλον που δυστυχώς μαστίζει τη χώρα μας, ήμουν ευγνώμων που, παρά την έλλειψη εμπειρίας πάνω στον αντικείμενο, μου δόθηκε η ευκαιρία να δουλέψω πάνω στον τομέα που αφιέρωσα χρόνια σπουδάζοντας. Επομένως, μου δίνει ιδιαίτερο κίνητρο η έμφυτη ανάγκη να αδράξω αυτήν την ευκαιρία, να μάθω όσα περισσότερα πράγματα μπορώ για τη μηχανολογία και για τη βιομηχανία του αλουμινίου, ώστε να δικαιώσω την επιλογή του κ. Τιλσίζογλου.

Ποιο είναι το όραμά σας για το μέλλον της Tilcon AE και πώς πιστεύετε ότι μπορείτε να συμβάλετε σε αυτό;

Λόγω της σύντομης χρονικής διάρκειας που εργάζομαι στην εταιρεία, ίσως να μην είμαι το καταλληλότερο άτομο για να απαντήσει σε αυτήν την ερώτηση. Παρόλα αυτά, στο σύντομο χρονικό διάστημα που βρίσκομαι εδώ, θεωρώ πως η Tilcon ΑΕ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας στη βιομηχανία μεταποίησης του αλουμινίου, με βασικούς γνώμονες την ποιότητα και την άριστη εξυπηρέτηση του εκάστοτε πελάτη. Θεωρώ ότι κατά τη διάρκεια της εργασίας μας εδώ, έχω συμβάλει σε αυτό το όραμα, και επιθυμία μου είναι να συνεχίσω να είμαι παραγωγικό και πολύτιμο μέλος του τμήματος R&D και της εταιρείας σαν σύνολο.

MiniBio

Ο Γιώργος Αζάς γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1998. Σπούδασε στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης όπου και αποφοίτησε το 2023 με ενσωματωμένο μεταπτυχιακό τίτλο (IntegratedMaster). Κατά τη διάρκεια των σπουδών του αποτέλεσε ενεργό μέλος της ESTIEM (European Students of Industrial Engineering &Management) και μέσω του Ευρωπαϊκού Πρόγραμμα Erasmus+, φοίτησε για 6 μήνες στο Πανεπιστήμιο της Βρέμης (Universitat Bremen). Αποτελεί μέλος του τμήματος Research & Development στην κατασκευαστική εταιρία Tilcon AE από τον Νοέμβριο του 2023.

 

Socialmedia:

linkedin.com/in/George Azas